Kontaktujte nás

Naše umístění

Kontakty:
Telefon: 0948722337
Email: info@toddiebag.sk

Fakturačná adresa:
ToBag s.r.o
Turňa nad Bodvou 724/12A
04402 Turňa nad Bodvou

IČO: 53319729
DIČ: 2121333588
IČ DPH: SK2121333588

Sme platcami DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 49940/V
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktní formulář